Zbourání mostu v Děčínské: dopravu čekají velké komplikace

Odstranění stávajícího mostu a výstavba nového v Děčínské ulici čekají Českou Lípu již v roce 2021. Jde o most na silnici II/262 nad ulicí Boženy Němcové blízko Crystalu a stadionu. Dle původních představ Libereckého kraje, investora stavby, měla být v těchto místech od jara do podzimu Děčínská ulice zcela uzavřena. Jaroslav Turnhöfer, místostarosta města Česká Lípa, nám sdělil, že se snad podaří vyjednat zřízení provizorního mostu se střídavým provozem. I tak ale dojde k úplné uzavírce, a to na začátku a na konci stavby vždy asi na čtrnáct dní. V poměrech České Lípy přitom nelze stanovit rozumnou objízdnou trasu. Očekává se, že hlavní objízdný proud povede ulicemi Heroutova nebo Antonína Sovy, pak kolem Střelnice, ulicí Roháče z Dubé podél židovského hřbitova a po okrají sídliště Sever na křižovatku s ulicí Borskou. Další možná trasa vede k muzeu ulicí Zdislavy z Lemberka (v opačném směru Arbesovou kolem ZUŠ). I tato objížďka ovšem vyúsťuje do ulice Roháče z Dubé a na sídliště Sever. Ulici Roháče z Dubé lze proto považovat za nejproblematičtější úsek celé objízdné trasy.

Odbor dopravy Městského úřadu v České Lípě svolal v pátek 11. prosince 2020 jednání za účasti města, společnosti BusLine jako provozovatele MHD a zástupců Dopravního klubu Česká Lípa, aby společně koordinovali plán náhradního linkového vedené městské hromadné dopravy v době uzavírky. Tomáš Krejčík, vedoucí odboru dopravy, vysvětlil, že za předpokladu „pouze“ dvou čtrnáctidenních uzavírek nelze očekávat změny v organizaci dopravy změnou dopravního značení. Dodal, že autobusy bohužel nemohou využít k objížďce ani ulici Sokolská z důvodu nestabilního podloží.

Účastníci schůzky proto dospěli k závěru, že v uvedenou dobu bude nutné vyloučit zajíždění linky 203 na Slovanku. Tato linka by totiž nejvíc objížďkou zatíženými ulicemi musela projíždět celkem dvanáctkrát za hodinu, čímž by přispívala k dalšímu ucpávání objízdné trasy a zcela by se jí rozpadl jízdní řád. Navržené řešení spočívá v tom, že linka 203 v době úplné uzavírky mostu na Děčínské pojede ze zastávky Příbramská (na sídlišti Sever) přímo do zastávky Hrnčířská (Borskou nebo Purkyňovou ulicí). Jeden spoj po sedmé hodině ranní pojede mimořádně do zastávky Antonína Sovy, kde skončí, aby odvezl žáky z Lad a Severu do školy na Slovance.

U linky 205 je situace ještě komplikovanější. Tato linka se hlavnímu objízdnému proudu nebude moci vyhnout. Pojede po své normální trase z Dolní Libchavy až k soudu, dále ulicemi Zdislavy z Lemberka (zpět ulicí Arbesova) a Roháče z Dubé na křižovatku na Severu, odtud ulicí Purkyńova a na zastávku Bardějovská, poté obvyklou cestou na konečnou na Výsluní. Cestující z Dolní Libchavy do centra vystoupí buď na provizorně zřízené zastávce u soudu, nebo pak na zastávce Bardějovská přestoupí na linku 202 či 225. Zaměstnancům do průmyslové zóny bude na zastávce Bardějovská zajištěn přestup z linky 205 na zrychlenou linku 235. Na Slovanku bude rovněž zajíždět linka 206.

V návaznosti na schůzku byla dodatečně diskutována myšlenka, že v opačném směru pojede linka 205 až do zastávky Svatého Kříže po své normální trase, poté ulicí Jiráskovou a Žižkovou. To však závisí na tom, nakolik Jiráskovu ulici bude či nebude zatěžovat plánovaná rekonstrukce divadla. Kdyby to tudy nešlo, mohou se v tomto směru autobusy vyhnout ulici Roháče z Dubé tím, že pojedou ulicí Mariánská a Žižkova. Mimořádná obousměrná průjezdnost pro vozy MHD ulicí Žižkova je problematická z důvodu vyhrazených parkovacích míst.

Podobně jako linka 205 bude řešena i linka 206 a 208. Linka 212 bude řešena individuálně.

Nutno podotknout, že se jednalo o první schůzku a závěry zde prezentované neznamenají v žádném případě jistotu definitivního řešení. Dále je třeba ještě jednou zdůraznit, že výše popsané trasy se týkají pouze doby, kdy ulice Děčínská bude v oblasti mostu u Crystalu zcela uzavřena. Počítá se s tím, že v době, kdy bude možné projet po provizorním mostě, pojedou autobusy po své obvyklé trase.

Závěrem schůzky zmínil místostarosta Turnhöfer, že předloží na první lednovou schůzi uvolněných radních v roce 2021 ke schválení instalaci nových dvousloupkových označníků zastávek veřejné dopravy na území města Česká Lípa. Jedná se o návrh, který byl veřejnosti ve fyzické podobě prezentován například na Dni s historickými autobusy v neděli 20. září 2020. Tento označník odpovídá standardům městské dopravy a zároveň typologii zastávek Integrované dopravy Liberecka. Přinesl by definitivní řešení problémů se vzhledem označníků v České Lípě, jak se o tom na různých úrovních jedná již druhým rokem.