Dopravní klub Česká Lípa zaniká

Dopravní klub Česká Lípa o.s. zaniká. Nejlepších výsledků v podpoře MHD jako trvale udržitelného způsobu dopravy po městě se podařilo dosáhnout do roku 2014. V té době byla starostkou a zároveň radní pro dopravu paní Hana Moudrá. Sice tomuto oboru sama osobně příliš nerozuměla, ale nechala si poradit. MHD měl na odboru dopravy na starosti pan Luboš Weiss, který již bohužel není mezi námi. Pracovní schůzky mezi námi, radní pro dopravu, odborem dopravy a dopravcem přinášel výsledky.

V té době jsme například pojmenovali zastávky aktuálními názvy podle ulic (osvědčený způsob), které nepodléhají častějším změnám. Pomohli jsme s linkou 201, domluvili jsme se na jednotných piktogramech namísto všemožných podomácku tištěných a řidiči všude možně lepených papírů, vytvořili přehledné schéma sítě linek MHD, grafický návod k odbavování cestujících, zpřehlednili a popularizovali pravidla a přepravní podmínky platné na území města, opakovaně podporovali přepravu více než jednoho kočárku, dohlíželi na důsledné označování autobusů digitálními panely, hlášení stanic, dodržování jízdních řádů, vytvářeli jsme informační a propagační materiály a podíleli se na jejich distribuci. Dbali jsme, aby občasné změny jízdních řádů nevedly k narušení návaznosti na vlaky. Poskytovali jsme městu aktivní a velmi dobrou zpětnou vazbu, která je pro dobré fungování veřejné služby nezbytným elementem. Vedle běžných uživatelů systému a cestujících jsou mezi námi profesionálové z oblastí dopravy, práva, marketinku atd. a to, čeho se nám podařilo dostáhnout, je vidět.

Během volebního období 2014 až 2018 však dokázalo vedení města akorát zničit linku 201 a zazdít možnost vzniku městského dopravního podniku a poškodit dopravní obslužnost. Totální neschopnost bývalé starostky Žatecké a radní pro dopravu Šafránkové aspoň trochu kompenzovala v té době solidní opozice v zastupitelstvu města. Nové volby byly slibné a vypadalo to, že se po nich opět podaří na MHD zapracovat a postupně přesvědčit ještě více lidí, aby nechali auto doma a raději jeli po městě autobusem. Ostatně, mnohé slibovalo i hnutí Živá Lípa, za nějž má MHD nyní na starosti pan místostarosta Turnhöfer. Za tři roky této sestavy se ale navzdory všemožným slibům a výmluvám podařilo pramálo. Třetím rokem marně jednáme o nových důstojných a osvědčených označnících zastávek, které by městu nedělaly ostudu a byly jasnými orientačními body. Snaha o instalaci aspoň dvou digitálních panelů s odjezdy autobusů zejména na Hlavním nádraží a na Sokolské je také vniveč.

Chtěli jsme ještě zavést odjezdy MHD do Google map, zařadit naší MHD do seznamu MHD v celostátním systému jízdních řádů, odlišit městské autobusy od meziměstských a zvýraznit je když už ne obvyklými červenými pruhy, tak aspoň jednotným mezinárodním značením. Současní vedoucí představitelé města jsou slušnější než ti předchozí, a leccos po nich zůstane, ale problematika dopravy ve městě navzdory volebním slibům není jejich prioritou a proto nelze v dohledné době čekat, že se městu uleví od stále houstnoucí automobilové dopravy. Co se s organizací městské dopravy děje, se obvykle dovídáme až ze sociálních sítí. Nezájem a o nás bez nás. To by byl asi nejvýstižnější popis. Propagaci a popularizaci dopravy jsme věnovali tisíce hodin práce, tisíce kilometrů cest a nasbírali tuny zkušeností, za které by v normálním městě byli jeho vedoucí představitelé vděčni. Mají-li však takové atributy být použity ve prospěch města, je k tomu potřeba spolupráce a především zájem. To však na straně vedení není vidět, bohužel. Abychom měsíce čekali na reakci na to či ono a poslouchali výmluvy, proč to či ono nejde, a abychom se domáhali vůbec nějaké pozornosti, tak to je vskutku ponižující. Takhle to prostě nejde. A tak jsme domluvili, že za těchto nepříznivých okolností bude lepší ukončit činnost skupiny Dopravní klub Česká Lípa. Jenom je škoda toho času. Je však možné, že časem a nejspíš po příštích komunálních volbách, založíme jinou skupinu orientovanou na městskou dopravu s jinými, účinnějšími a přesvědčivějšími nástroji.

Informace o MHD jinak

Původní portál českolipské městské dopravy byl naprojektován už strašně dávno a jeho koncepce byla založená na spolupráci s městem, dopravcem a cestujícími v duchu, který se od té doby podstatně změnil. Rozsah webu byl na dnešní požadavky čtenářů příliš velký a my už nemáme ambice provozovat rozsáhlý web se všemi informacemi o MHD se všemi detaily, protože to pak vyžaduje aktualizace všech těch detailů a na to nemáme čas. Chceme publikovat pokud možno jen aktuální a užitečné informace, které nejsou na webu města nebo dopravce, nebo tam jsou špatně, a jejichž přečtení zabere vždy jen pár minut. Jako nejlepší se jeví forma blogu, který časem rozšíříme o stránky s informacemi o systému. Ještě se domluvíme se členy sdružení na obsahu a redakční spolupráci a snad brzy přijdeme se zajímavostmi z provozu českolipské MHD a příměstské dopravy.